Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 14 wyników ze wszystkich kategorii.

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie złomu żelaznego powstałego w procesie termicznego przekształcania R1.

Data utworzenia: 2017-09-20

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-09-25

Przetarg nieograniczony NZM.231.14.2017.DM "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-09-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-09-28

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcenia R1

Data utworzenia: 2017-09-04

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-09-06

Dialog techniczny MZM.231.13.2017.IN związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PUHP LECH Sp. z o.o.

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-30

Przetarg nieograniczony NZM.231.11.2017.DM „Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem Systemu Zabezpieczenia Przeciwpożarowego nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-08-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-09-06

Realizacja stoisk edukacyjno – informacyjnych Nasz Białystok jest Eko

Data utworzenia: 2017-07-31

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-03

Zagospodarowanie odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 w ZUOK w Hryniewiczach

Data utworzenia: 2017-07-26

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-30

Powrót na początek strony