Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 87 wyników ze wszystkich kategorii.

Ogłoszenie o zamówieniu NDZ.233.1.2018.KP na usługi społeczne pt. „USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH”

Data utworzenia: 2018-10-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-10-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR I ZBIERANIE LUB ZAGOSPODAROWANIE METALI NIEŻELAZNYCH POWSTAŁYCH W PROCESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA R1

Data utworzenia: 2018-09-27

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-10-02

Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-09-19

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-26

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odpadów celem ich gospodarowania do ZUOK w Białymstoku.

Data utworzenia: 2018-09-10

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-17

Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - badanie gleby

Data utworzenia: 2018-09-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-14

Przeprowadzenie corocznego badania kontrolnego (AST) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Data utworzenia: 2018-08-30

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-07

Zaproszenie do składania ofert na oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych

Data utworzenia: 2018-08-24

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-29

Dostawa odczynników chemicznych do laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-08-22

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.15.2018.KP Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych „Nasz Białystok jest Eko”

Data utworzenia: 2018-08-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-16

Rekultywacja terenu przyległego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-07-31

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-08

Naprawa ścian wewnętrznych w 8 kontenerach KNEER

Data utworzenia: 2018-07-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-08-03

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2018-07-24

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-07-27

Zakup odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak

Data utworzenia: 2018-07-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-07-25

Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli i obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych na rzecz PHUP LECH Sp. z o.o. w roku 2018

Data utworzenia: 2018-07-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-07-26

Zakup odpadów opakowaniowych wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak

Data utworzenia: 2018-06-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-07-06

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie metali nieżelaznych powstałych w wyniku termicznego przekształcania R1.

Data utworzenia: 2018-06-13

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-06-21

Powrót na początek strony