Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 24 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnych zbiórki odpadów komunalnych

Data utworzenia: 2017-11-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-16

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2018 roku”.

Data utworzenia: 2017-11-09

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-17

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby PUHP LECH - kalendarze na rok 2018

Data utworzenia: 2017-11-07

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-13

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2017.DM "Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-11-03

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-12-11

Przetarg nieograniczony NDZ.231.19.2017.DM UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK/SPALARNIA)

Data utworzenia: 2017-11-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-22

Zakup kontenerów uchylnych na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-10-27

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Przetarg nieograniczony NDZ.231.18.2017.DM „Dostawa dwóch samochodów asenizacyjnych do wywozu nieczystości płynnych na podwoziu używanym do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2017-10-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-11-07

Dostawa odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów

Data utworzenia: 2017-10-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odpadów do termicznego przekształcania w procesie R1

Data utworzenia: 2017-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-06

Powrót na początek strony