Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 63 wyników ze wszystkich kategorii.

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1.

Data utworzenia: 2018-04-17

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-20

Przetarg nieograniczony NDZ.231.11.2018.DM „Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego”

Data utworzenia: 2018-04-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-26

Usługa naprawy specjalistycznych samochodów ciężarowych eksploatowanych przez Zamawiającego.

Data utworzenia: 2018-04-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-18

Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów dostawczych i ciężarowych przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego typu prac.

Data utworzenia: 2018-04-11

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-04-13

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-04-06

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-17

Przetarg nieograniczony DT.233.19.2018.AZ „,ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU URZĄDZEŃ,MASZYN I INFRASTRUKTURY W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE MECHANICZNYM, INSTALACYJNYM I BUDOWLANYM"

Data utworzenia: 2018-04-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-16

Pełnienie kompleksowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej i konstrukcyjnej nad realizacją inwestycji w ZUOK Hryniewicze.

Data utworzenia: 2018-04-04

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-11

Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów dostawczych i ciężarowych przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego typu prac

Data utworzenia: 2018-03-28

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-30

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-10

Sukcesywne dostawy oryginalnych tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-06

Przetarg nieograniczony NDZ.231.8.2018.DM „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku”

Data utworzenia: 2018-03-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-05-04

Przetarg nieograniczony NDZ.231.9.2018.KP „Wykonanie instalacji zraszającej wraz z podkonstrukcją stalową w strefie przyjęć odpadów nowej sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2018-03-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-04-09

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie metali żelaznych

Data utworzenia: 2018-03-15

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-03-20

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży przesiewacza mobilnego

Data utworzenia: 2018-02-23

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-27

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2018.DM „Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-02-14

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2018-02-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.5.2018.DM „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2018 roku”

Data utworzenia: 2018-01-18

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-01-26

Ogłoszenie o Konkursie NIR.231.1.4.2018.AT „Konkurs architektoniczny zabudowy i zagospodarowania terenów Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej”

Data utworzenia: 2018-01-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-02-02

Badanie wpływu na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2018 r.

Data utworzenia: 2018-01-10

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-01-19

Powrót na początek strony