Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 95 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawy mocznika granulowanego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku

Data utworzenia: 2018-11-14

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-23

Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku

Data utworzenia: 2018-11-13

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-23

Dostawy sproszkowanego węgla aktywnego luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku

Data utworzenia: 2018-11-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-19

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1.

Data utworzenia: 2018-10-31

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-07

DOSTAWA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH WIELOMATERIAŁOWYCH PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI TYPU TETRA PAK

Data utworzenia: 2018-10-31

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-09

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego w 2019 roku

Data utworzenia: 2018-10-29

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-07

Przetarg nieograniczony NDZ.231.18.2018.DM ,,UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK)"

Data utworzenia: 2018-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-11-09

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2018.DM „Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-10-22

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu NDZ.233.1.2018.KP na usługi społeczne pt. „USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH”

Data utworzenia: 2018-10-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-10-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR I ZBIERANIE LUB ZAGOSPODAROWANIE METALI NIEŻELAZNYCH POWSTAŁYCH W PROCESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA R1

Data utworzenia: 2018-09-27

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-10-02

Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-09-19

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-09-26

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odpadów celem ich gospodarowania do ZUOK w Białymstoku.

Data utworzenia: 2018-09-10

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-17

Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - badanie gleby

Data utworzenia: 2018-09-07

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-09-14

Przeprowadzenie corocznego badania kontrolnego (AST) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Data utworzenia: 2018-08-30

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2018-09-07

Zaproszenie do składania ofert na oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych

Data utworzenia: 2018-08-24

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP "LECH" SP. Z O.O.

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-29

Dostawa odczynników chemicznych do laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-08-22

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 418 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.15.2018.KP Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych „Nasz Białystok jest Eko”

Data utworzenia: 2018-08-02

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-08-16

Powrót na początek strony