Formularz zgłoszeniowy do zwiedzania ZUOK w Hryniewiczach

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę zapoznać się z regulaminem wycieczek (wraz z załącznikami), zasadami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie ZUOK w Hryniewiczach oraz z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dokumenty dostępne są na stronie Zwiedzanie ZUOK w Hryniewiczach (http://odpady.bialystok.pl/pl/edukacja_i_wyc/zwiedzaniezuokh/).

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy oczekiwać na kontakt ze strony pracownika PUHP "LECH" w celu ustalenia terminu wycieczki. Wycieczki odbywają się w każdy poniedziałek (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 10.00-13.00.
Powrót na początek strony