50-procentowe ulgi w opłatach dla dzierżawców Targowiska od 1 września

Dzierżawcy punktów handlowych na Targowisku Miejskim otrzymają kolejną pomoc finansową od Miasta Białystok związaną z łagodzeniem skutków ekonomicznych pandemii koronowirusa. Na okres 3 miesięcy wprowadzone zostaną 50-procentowe ulgi w opłatach.

Ilustracja do artykułu 744C3065a.jpg

Ulgi dotyczyć będą opłat stałych i rezerwacyjnych wynikającej z umów i Cennika Targowiska. Będą obowiązywać w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Już wcześniej Spółka LECH prowadząca Targowisko wraz z Miastem Białystok zdecyodwała o zwolnieniach z opłat po wprowadzeniu stanu epidemii przez Rząd RP i obostrzeń, które spowodowały konieczność czasowego zamknięcia Targowiska. Dzierżawcy przez okres 3 miesięcy otrzymali pomoc w kwocie blisko 744 tys. zł w formie zwolnień i ulg w opłatach.

Przez okres zamknięcia targowiska -  od 15 marca do 20 kwietnia 2020 r. – wszyscy prowadzący działalność na terenie obiektu byli całkowicie zwolnieni z opłat stałych i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej. 

Natychmiast po pierwszych sygnałach rządowych o możliwości zmniejszenia obostrzeń, Zarząd spółki LECH podjął decyzję o otwarciu Targowiska, by dzierżawcy jak najszybciej mogli wznowić działalność. Jednocześnie zdecydowaliśmy, by w pierwszym okresie po otwarciu, od 21 kwietnia, opłaty stałe i rezerwacyjne były pobierane w wysokości 50 % kwoty wynikającej z umów i cennika.

Okres, w którym obowiązywała 50-procentowa trwał prawie 2 miesiąca. W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki przez Rząd RP i otwarciem granic Polski, zasady pobierania opłat wróciły do poziomu określonego w Cenniku Targowiska Miejskiego.

Powrót na początek strony