Nowa instalacja odgazowania pola składowego powstanie w ZUOK Hryniewicze

Instalacja odgazowania zostanie zbudowana latem na obecnie eksploatowanym polu składowym w ZUOK Hryniewicze. Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w 2007 roku w starym składowisku znajdującym obok i skutecznie rozwiązało zapachowe uciążliwości.

Ilustracja do artykułu stronawwwpoleskladowe.jpg

Pole składowe w Hryniewiczach istnieje od lat 70. XX wieku. Jeszcze w latach 90. było dość uciążliwe dla mieszkańców okolic. To zmieniło się w ostatnich kilkunastu latach. Miasto Białystok i spółka LECH podjęły skuteczne działania, by stworzyć nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych i zminimalizować jego wpływ na środowisko. Nie poprzestajemy na tym.

W tym roku rozwiążemy problem odorów jakie zaczynają powstawać w eksploatowanym od 2015 r. składowisku. 4 marca uzyskaliśmy pozwolenie na budowę instalacji odgazowania. Planowany termin oddania jej do użytku to koniec sierpnia 2019 r.

Rozwiąże to kompleksowo problem zapachów pochodzących z obecnie eksploatowanego od kilku lat pola składowego. Budowa urządzeń jest możliwa dopiero teraz , po uformowaniu tego nowego składowiska.

Podobnie stało się w przypadku starego, zamkniętego już pola składowego, na którym w 2007 r. powstała instalacja odgazowania. Po jej uruchomieniu zlikwidowany został odór ze starego składowiska.

Do czasu oddania instalacji odgazowania nadal będziemy prowadzić systematyczne spryskiwanie pola składowego specjalnym preparatem neutralizujacym odory. W tej kwestii na bieżąco współpracujemy z mieszkańcami okolic ZUOK w Hryniewiczach, a także samorządem gminy Juchnowiec. Powołana jest wspólna komisja, w składzie której są również przedstawiciele mieszkańców i Gminy Juchnowiec.

Powrót na początek strony