Energia z odpadów na oświetlenie ulic i miejskich instytucji od 1 lipca

Od 1 lipca zacznie obowiązywać umowa na dostawę energii elektrycznej wytwarzanej z odpadów komunalnych do 160 miejskich instytucji oraz oświetlenia ulic. Przez pół roku dostarczymy Miastu Białystok ok. 21 tys. MWh energii. Oszczędności budżetu miasta wyniosą ponad 2,5 mln zł w porównaniu z obecnym dostawcą prądu.

Ilustracja do artykułu EE9A132211_resize.jpg

PUHP LECH wygrało przetarg na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białystok. Umowa została zawarta na pczątku maja przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego z Zarządem miejskiej spółki PUHP LECH. Będzie obowiązywać przez pół roku – od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Jej wartość wynosi ponad 14,4 mln zł.

OŚWIETLENIE ULICZNE I WSZYSTKIE MIEJSKIE INSTYTUCJE

W ramach umowy energia elektryczna produkowana w ZUOK w Białymstoku zasilać będzie:
- oświetlenie uliczne (ponad 10,6 tys. MWh)
- obiekty i budynki 160 miejskich instytucji (prawie 10,5 tys. MWh).

Wśród instytucji, które będą zasilane prądem są m.in. Urząd Miejski, jednostki budżetowe miasta, spółki miejskie, Straż Miejska, Straż Pożarna, żłobki, przedszkola, szkoły, a także placówki kulturalne.

ENERGIA Z ODPADÓW PRODUKOWANA W ZUOK BIAŁYSTOK

Energia będzie pochodzić z zarządzanego przez PUHP LECH Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku - jednej z dziewięciu istniejących w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ciągu roku nasz zakład przetwarza blisko 120 tys. ton odpadów komunalnych. Dzięki ich spalaniu produkujemy rocznie 44-50 tys. MWh energii elektrycznej, która trafia do sieci elektroenergetycznej oraz 350 tys. GJ ciepła systemowego, które z kolei dostarczane jest do mieszkańców Białegostoku za pośrednictwem sieci ciepłowniczej spółki Enea Ciepło.

MIASTO BIAŁYSTOK OSZCZĘDZI PONAD 2,5 MLN ZŁ

Umowa została zawarta 7 maja przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Zarząd PUHP LECH: Prezesa Zarządu Michała Stefanowicza i Wiceprezes Zarządu Alinę Pisiecką.

Dzięki zawarciu tej umowy Miasto Białystok staje się miastem samowystarczalnym w energię elektryczną, a oszczędności budżetu miasta z tytułu wyboru oferty wyniosą ponad 2,5 mln zł w stosunku do obecnego dostawcy prądu do Urzędu Miejskiego i miejskich placówek.

DYSTRYBUCJA ENERGII W RAMACH KLASTRA

Spółka LECH posiada koncesję na obrót energią elektryczną, generalną umowę dystrybucji z PGE Dystrybucja oraz z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wytwórcy i sprzedawcy, dzięki czemu może być sprzedawcą energii. W przyszłości możliwe będzie również lokalne równoważenie zapotrzebowania odbiorców na energię w oparciu o lokalne źródła wytwórcze w ramach Białostockiego Klastra Energii zawiązanego przez naszą spółkę, Wodociągi Białostockie oraz Miasto Białystok.

TRANSMISJA Z PODPISANIA UMOWY

Powrót na początek strony