Podstawowe informacje o PUHP LECH Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne "LECH' Sp. z o.o. w imieniu Miasta Białystok zarządza Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Targowiskiem Miejskim w Białymstoku.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Białystok spółka prowadzi:
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów)
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe).

Drugim obszarem działalności jest prowadzenie Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

Zarząd Spółki:
Michał Stefanowicz - Prezes Zarządu
Alina Pisiecka - Wiceprezes Zarządu

Adres i kontakt
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 653 94 44 - Sekretariat Zarządu

Godziny pracy  7.30-15.30

NIP: 542-020-03-81
REGON: 050001472
KRS: 0000097008
BDO: 000004343

Biuletyn Informacji Publicznej PUHP LECH >>

PUHP LECH Sp. z o.o. działa w oparciu o Politykę Zintegrowaną Systemu Zarządzania. Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymogami norm systemu zarządzania jakością według norm:
- PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
- systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015-09
- systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018-06.

Powrót na początek strony