Nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi

Białystok jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym stworzono kompleksowy system gospodarki odpadami. W ramach systemu prowadzonego przez Miasto Białystok, P.U.H.P. LECH zarządza dwoma instalacjami ZUOK w Białymstoku (spalarnia) i ZUOK w Hryniewiczach (sortownia, kompostownia, pole składowe) oraz Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (PSZOK). Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmu, który przedstawia jak funkcjonuje białostocki system.

Ilustracja do artykułu system.jpg

ODZYSK SUROWCÓW W SORTOWNI

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że tworzywa sztuczne, metale i papier oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w Zakładzie Utylizacji Oodpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku. Tam są sortowane i przekazywane firmom recyklingowym do ponownego wykorzystania.

 SPALANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia).

Do ZUOK w Białymstoku trafiają też pozostałe po sortowaniu w ZUOK Hryniewicze, nie nadające się do ponownego wykorzystania odpady o wysokiej kaloryczności. Zostają tam w bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób zagospodarowywane w procesie termicznego przekształcenia.

Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

Poniżej mozna obejrzeć film dotyczący systemu gospodarki odpadami w Białymstoku.

Powrót na początek strony