Tam trafiają odpady segregowane przez mieszkańców Białegostoku

Do dwóch zakładów trafiają odpady selektywnie zebrane przez mieszkańców Białegostoku. To Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku zarządzane przez miejską spółkę LECH.

Ilustracja do artykułu gdzietrafiajaodpady2.jpg

Już od 2016 roku w Białymstoku funkcjonuje wzorcowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki dwóm dużym projektant dofinansowanym z Unii Europejskiej, udało się w Białymstoku  zbudować instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz nowoczesną sortownię znajdującą się w zakładzie w podbiałostockich Hryniewiczach. To właśnie tam trafiają i są zagospodarowane odpady które selektywnie zbierają mieszkańcy Białegostoku.

KOLOROWE POJEMNIKI DO SEGREGOWANIA ODPADÓW

Przy białostockich budynkach wwielorodzinnych ustawione są zestawy pięciu kontenerów, w kolorach zgodnych z rozporządzeniem ministra środowiska z 2017 roku. Do kontenera niebieskiego mieszkańcy wyrzucają papier, do do żółtego tworzywa sztuczne i metale, do zielonego - szkło opakowaniowe, do brązowego odpady biodegradowalne, a do czarnego - pozostałe, czyli zmieszane odpady komunalne, które nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Podobnie segregują mieszkańcy domów jednorodzinnych, z tym wyjątkiem, że mieszkańcy tych budynków otrzymują dwa kontenery - na odpady biodegradowalne i zmieszane. Pozostałe rodzaje odpadów mieszkańcy gromadzą w workach oznaczonych  odpowiednimi kolorami - takimi jak w przypadku kontenerów stojących przy budynkach wielorodzinnych. Dodatkowym rodzajem odpadów w domach jednorodzinnych są odpady zielone, czyli np. skoszona trawa, gałęzie i liście. Są one gromadzone w brązowych workach oznaczonych jako odpady zielone.

SUROWCE DO ZUOK HRYNIEWICZE, ZMIESZANE DO ZUOK W BIAŁYMSTOKU

Tak posegregowane odpady odbierane są przez firmy asenizacyjne, które zawarły umowy na te usługi z Urzędem Miejskim w Białymstoku. Śmieciarki przewożą odebrane odpady do dwóch instalacji spółki LECH. Posortowane surowce z kontenerów i worków żółtych niebieskich zielonych i brązowych trafiają do ZUOK w Hryniewiczach, gdzie znajduje się sortownia. Tam odpady poddawane są dalszemu zagospodarowaniu. Tworzywa sztuczne, metale i szkło opakowaniowe, są sortowane i następnie przekazywane filmom recyklingowym, które zajmują się ich ponownym wykorzystaniem.

Część odpadów po sortowaniu która nie nadaje się do do recyklingu przewożona jest do ZUOK w Białymstoku, czyli do spalarni. Tam trafiają również zmieszane odpady komunalne. W spalarni odpady poddawane są termicznemu przekształceniu, Dzięki ich spalaniu produkowana jest energia elektryczna i ciepło systemowe, które trafia do mieszkańców Białegostoku.

Odpady zielone i biodegradowalne, trafiają do ZUOK Hryniewicze, gdzie poddawane są procesowi kompostowania. Z odpadów zielonych wytwarzany jest nawóz do stosowania do upraw o nazwie Kompośniaczek.

Na naszej stronie internetowej można odbyć wirtualną wycieczkę do obu zakładów i zobaczyć jak wyglądają w środku. Do wirtualnej wycieczki można przenieść się za pośrednictwem dwóch poniższych linków:

WIRTUALNA WYCIECZKA PO SPALARNI ODPADÓW W BIAŁYMSTOKU >>

WIRTUALNA WYCIECZKA PO SORTOWNI W HRYNIEWICZACH >>

Powrót na początek strony