Umowa na budowę kompostowni w trybie „Zaprojektuj i zbuduj” podpisana

Umowa na budowę kompostowni została dziś podpisana między Zarządem P.U.H.P. LECH w Białymstoku a Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Lider) i MTM Ekotechnika Sp. z o.o. Instalacja, która zostanie oddana do użytku w 2025 r. na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. W imieniu naszej Spółki umowę podpisywali: Prezes Zarządu Michał Stefanowicz i Wiceprezes Zarządu Alina Pisiecka.

Ilustracja do artykułu 01_resize.jpg

Miejska spółka P.U.H.P. LECH w Białymstoku rozpoczyna realizację nowoczesnej kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów. Będzie to kolejna już instalacja, która powstanie w naszym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu przez Miasto Białystok zewnętrznych dotacji i pożyczek. Dziś została podpisana umowa z Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Lider) i MTM Ekotechnika Sp. z o.o., będącej efektem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: „Budowa kompostowani odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj”.

PROCES INWESTYCYJNY

Zgodnie z umową, MTM Budownictwo Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i MTM Ekotechnika Sp. z o.o. w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy zobowiązani są do przygotowania projektu nowoczesnej kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów. W ciągu kolejnych 6 miesięcy Konsorcjum powinno z kolei uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę ww. instalacji. Wykonawca mieć będzie następnie 12 miesięcy na wybudowanie oraz przeprowadzenie rozruchu kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów na terenie ZUOK w Hryniewiczach. Wybudowana instalacja przekazana zostanie do użytku w 2025 r.  Warto zaznaczyć, że zgodnie z postanowieniami umownymi przez okres 24 miesięcy od oddania kompostowni do użytku miejska spółka P.U.H.P. LECH może zgłaszać ewentualne bieżące wady i usterki, do których naprawy i usprawnienia zobowiązany jest Wykonawca, który w tym okresie zobligowany jest także do uzyskania certyfikacji powstałego nawozu organicznego. Cała instalacja będzie ponadto objęta 5-letnią gwarancją od momentu jej przekazania.

DOTACJA I POŻYCZKA Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przypomnijmy, że 8 sierpnia 2023 r. Zarząd P.U.H.P. LECH podpisał umowy na dofinansowanie budowy kompostowni ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka pozyskała dotację i pożyczka na realizację projektu pod nazwą "Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj", którego całkowita wartość wynosi 41.787.846 zł brutto. Dotacja bezzwrotna przyznana została w wysokości 9.907.170 zł, natomiast pożyczka preferencyjna - 23.032.723 zł. Pożyczka będzie spłacana przez 15 lat - do 30 września 2038 r.

Pozostałe środki będą stanowić wkład własny spółki:
- 1.163.607 zł – środki własne
- 7.684.346 zł – środki własne w formie podatku VAT.

Dotacja i pożyczka zostały przyznane spółce LECH w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIODPADÓW

Wydajność kompostowni selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów, która według planu zostanie uruchomiona w 2025 r. na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, zarządzanego przez spółkę LECH w Białymstoku wyniesie do 25 tys. ton rocznie w celu wytworzenia produktu końcowego spełniającego parametry nawozu do stosowania przy uprawach. Podkreślić należy, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia masy składowanych odpadów oraz recyklingu odpadów zielonych i bioodpadów. W zakładzie w Hryniewiczach funkcjonuje kontenerowa kompostownia typu KNEER. W 2022 r. przyjęła ona 19 tys. ton odpadów zielonych i 9 tys. ton bioodpadów. Dzięki budowie nowoczesnej kompostowni wydajność zakładu w tym zakresie wzrośnie dwukrotnie.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

Nowoczesna kompostownia będzie kolejną instalacją kompleksowego systemu gospodarki odpadami Miasta Białegostoku, którą realizuje miejska spółka P.U.H.P. LECH, ze wsparciem środków zewnętrznych. W latach 2010-2016 realizowane były dwa projekty z wykorzystaniem dużych dotacji Unii Europejskiej, dzięki którym w naszym systemie funkcjonuje nowoczesna sortownia odpadów (ZUOK w Hryniewiczach) oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZUOK w Białymstoku), gdzie dzięki ich spalaniu produkowana jest energia elektryczna i cieplna. To jedna z zaledwie 9 funkcjonujących w Polsce ITPOK, co wyróżnia Białystok na tle innych miast w kraju.

Przypomnijmy, że na budowę ZUOK w Białymstoku realizowana w latach 2010-2015, spółka Lech w imieniu Miasta Białystok pozyskała wysoką dotację w wysokości 210 mln zł oraz preferencyjną pożyczkę w wysokości 155 mln zł.

Budowa sortowni w ZUOK Hryniewicze uzyskała wsparcie 34 mln zł dotacji i 31 mln zł pożyczki.

Powrót na początek strony