Usługi badania odpadów w laboratorium akredytowanym w ZUOK Białystok

Laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji uprawniające do prowadzenia badań chemicznych i właściwości fizycznych odpadów komunalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług.

Ilustracja do artykułu labo.jpg

Otrzymanie akredytacji otwiera przed Laboratorium nowe możliwości. Do tej pory działalność badawcza prowadzona była tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych P.U.H.P. LECH w Białymstoku. Teraz takie usługi możemy świadczyć również dla klientów zewnętrznych. Raporty z badań wydawane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej.


Zachęcamy do  kontaktu pod adresem e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 714 99 00

RODZAJE BADAŃ OBJĘTYCH AKREDYTACJĄ

Przedmiotem badań objętych akredytacją są odpady o kodach:
- 19 12 08,
- 19 12 10,
- 19 12 12,
- 20 01 11,
- 20 03 01,
- 20 03 02,
- 20 03 07,
- 20 03 99.

Rodzaje badań odpadów objętych akredytacją:
- pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
- zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (1,0 – 70,0) % - metoda wagowa
- zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,00 – 40,00) % - metoda wagowa
- zawartość popiołu Zakres: (1,0 – 70,0) % - metoda wagowa
- zawartość węgla całkowitego Zakres: (4,00 – 80,0) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- zawartość wodoru Zakres: (1,70 – 14,0) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,200 – 2,200) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- ciepło spalania Zakres: (3600 – 35 000) J/g - metoda kalorymetryczna
- wartość opałowa (z obliczeń).

Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: 

AKREYDTACJA LABORATORIUM ZUOK BIAŁYSTOK NA STRONIE PCA >>

Więcej informacji >>

Powrót na początek strony